ליווי לקבלנים ויזמים

השלמות הון עצמי

 

חברת SAVE מסייעת ליזמים וקבלנים לקבל הלוואות משלימות הון עצמי בליווי בנייה לצד הבנקים. לקוחות SAVE זוכים לטיפול מקצועי תוך הסתכלות לטווח ארוך.

מסגרת אשראי לבניה

 

חברת SAVE מסייעת ללקוחותיה בגיוס מסגרות אשראי לבניה לצורך ייזום של פרוייקטי נדל”ן.

מימון קבוצות רכישה

 

חברת SAVE עובדת עם קבוצות רכישה במטרה לגייס מסגרות אשראי פרטניות ולקבוצה כולה.

כמו כן, לחברה ערך מוסף ביכולת העבודה מול הבנקים הפרטיים ומחזור הקבוצה בתום הבניה לבנקים השונים לפי יכולות חברי הקבוצה.