ביטוח המשכנתא

ביטוח המשכנתא הוא חלק הכרחי בתהליך לקיחת משכנתא. הבנקים המלווים מבטחים את עצמם מפני אי תשלום החוב בשל נסיבות של מוות או תאונה של בעל המשכנתא או ארוע של נזק למבנה.
גם בביטוח המשכנתא, בדיקה מקצועית שווה כסף רב.

הבנק המלווה דורש מכל לווה החתום על המשכנתא לרכוש ביטוח חיים וביטוח מקיף לנכס הנרכש כמפורט להלן:

ביטוח החיים​

מאחר ובחתימה על המשכנתא מתחייב הלווה כי ימשיך לפרוע את התשלומים לשנים ארוכות קדימה או שיפונה מדירתו יש צורך להבטיח את עמידתו בתנאי זה. ביטוח החיים בא להבטיח שבמקרה של מות הלווה יוכלו השארים להמשיך להתגורר בנכס בעוד חברת הביטוח תמשיך לשלם את יתרת ההלוואה שטרם סולקה לבנק עד לפירעון מלא.​

ביטוח המשכנתא

ביטוח המשכנתא הוא חלק הכרחי בתהליך לקיחת משכנתא. הבנקים המלווים מבטחים את עצמם מפני אי תשלום החוב בשל נסיבות של מוות או תאונה של בעל המשכנתא או ארוע של נזק למבנה.
גם בביטוח המשכנתא, בדיקה מקצועית שווה כסף רב.

​ביטוח המבנה

בא להגן על הבנק במקרה של נזקים שונים העשויים לקרות לנכס, כגון נזקי צנרת, שריפה, רעידת אדמה ואפילו אובדן מוחלט של הנכס. הסיבה לכך היא שהנכס הוא הבטוחה להלוואה שנלקחה וגובה ההלוואה שניתנה נגזרה משווי הנכס. לפיכך, הבנק מבקש לפצות את עצמו בגין כל דבר שעשוי לפגום בשוויו או בקיומו של הנכס, כדי להבטיח שיוכל לפרוע את ההלוואה.

​ביטוח צנרת

מטרת הבנק הנה אחת כי נמשיך ונעמוד בתשלומי המשכנתא לכל תקופתה ולפיכך הוא בוחן בבקשת משכנתא גם פרמטרים של הכנסות והוצאות הלווים, כשכלל האצבע הוא שכושר ההחזר למשכנתא לא יעלה על 1/3 מההכנסות.
מאחר ונזקי צנרת הם תופעה שכיחה שעלות תיקונם יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים, מה שעלול לפגוע בכושר ההחזר של הלווה וליצור פיגורים בתשלומים, דורש הבנק כי נבטח את המבנה גם בכיסוי זה.

עלויות

​עלות הביטוח נעה בין 5% ל- 10% מעלות ההחזר החודשי של המשכנתא ולעיתים אף יותר, כשמדובר בלווים מעל גיל 40 או עם בעיות בריאות המייקרות את הפוליסה באופן משמעותי. לפיכך מומלץ לעשות סקר שוק מקיף בטרם רכישת הפוליסה שכן עשויה יכולה להגיע גם ל-1000 ₪ לחודש.

​ביטוח בבנק מול חברת ביטוח

ללא ביטוח משכנתא לא תקבלו את ההלוואה והיתרון בביטוח דרך בנק המשכנתאות הוא כי אין חשש שתהיה בעיה בפוליסה שתעכב אתכם בקבלת הכסף. אולם אם רכשתם ביטוח מחברת ביטוח פרטית בטרם קבלת המשכנתא מומלץ להציג את הפוליסה לאישור הבנק עוד לפני קבלת ההלוואה.
כמו כן פוליסת הביטוח אשר נרכשת בבנק הנה בסיסית ומכסה את דרישות הבנק בלבד בעוד ביטוח המשכנתא הנרכש בחברת ביטוח הינו זול יותר ואף מקיף יותר וכולל לדוגמא ביטוח צד ג, ביטוח לכלים סניטאריים, ביטוח חיים כפול, שכן מדובר בשוק תחרותי.
את ביטוח המשכנתא ניתן לנייד ללא קנסות וללא עלויות מעבר , אך במידה ותעברו מבטח בשלב מאוחר יותר, עליכם לשים לב שלא חויבתם בכפל תשלום עבור אותו שירות עקב בעיות טכניות במעבר בין המבטחים.
חשוב גם לזכור כי ביטוח חיים תלוי בגיל המבוטח וככל שהוא עולה עלות הכניסה לביטוח עולה בהתאמה ולפיכך ניוד של ביטוח זה לא בהכרח משתלם.

No Comments

Post A Comment