אחוז מימון, ​אינפלציה, ​אישור זכויות, ​אישור עקרוני, ​ביטוח חיים, ​ביטוח נכס, ביטוח EMI, ביטחונות, גרירה לערבות בנקאית, גרירת משכנתא, דרגה שווה - פרי פסו, דרגה שנייה, הודעת משכון, הוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון, היוון, היטל השבחה וכו .....

במסלול זה הקרן צמודה למדד והריבית קבועה לכל אורך חיי המשכנתא. המשמעות היא שכאשר המדד עולה הקרן עולה, ולהיפך. לעיתים נקבעת רצפת הצמדה ואז הקרן לא תרד מעבר לרצפה שנקבעה (רלוונטי רק בסביבת מדדים שליליים) .....

ביטוח המשכנתא הוא חלק הכרחי בתהליך לקיחת משכנתא. הבנקים המלווים מבטחים את עצמם מפני אי תשלום החוב בשל נסיבות של מוות או תאונה של בעל המשכנתא או ארוע של נזק למבנה. גם בביטוח המשכנתא .....